Perszeusz

Medúsza feje levágva, Androméda királylány megmentve

A Himnuszt megírtad?

2020. január 16. 22:55 - Ulomenen

- buzi-e vagy?

 

„Ölellek véghetetlen szerelemmel, mint mátkád ölelni soha sem foghat – ez a szív nem a lyánykájé"

Kölcsey FerencMindenki- még ha nemheteró is- nyugodtan értelmezhet úgy egy verset, versrészletet, sort, ahogyan csak tetszik.... Ugyanis teljesen mindegy, hogy Kölcsey Ferenc "buzi-e" volt, vagy sem!

"Igen" vagy "nem" végeredménye ennek a kérdésnek nem cáfol semmit és nem bizonyít semmit a ma olyan divatos, nemheteroszexuálisokkal kapcsolatos kérdésekben (sem), mint házasság, örökbefogadás, felvonulás jogossága vagy nem jogossága, vagy zusammen a nemheterók megítélése.
Azaz egy dolgot mindenképpen: semmi szükség a nemi identitás hangos, nyilvánvaló és erőszakos kiteregetésére ahhoz, hogy alkotó, megbecsült, értékes tagja legyen valaki a társadalomnak, amibe született és amiben él. Igazán kár Kölcsey-t (is) megpróbálni felhasználni nemheteró propagandának.


Érdemesebb lenne inkább a Coca-Cola-nál maradni.

 

kolcsey.jpg

1 komment

A baloldal tiszteletben tartja a vallásokat...

2019. december 27. 15:16 - Ulomenen

- kivéve a keresztény vallást

 

„Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.”

Máté 21.13.

 

Baloldali, maszkos "aktivisták" megzavartak egy karácsonyi istentiszteletet a Bázel melletti Kleinhüngen falu evangélikus templomában. Az ott szolgáló lelkészt, Chiristine Dietrich-et rasszistának és iszlamofóbnak tartják, ezt volt tettük indítóoka.

Az ilyeneket azonnal, habozás nélkül ki kell zavarni a templomból. Isten háza nem kocsma, aki eltűri, hogy mások azzá tegyék, maga is vétkes.

https://www.bazonline.ch/…/das-ist-ein-massi…/story/24638220

 

teaser_wide_big.jpg

Szólj hozzá!

Tinilányok lázadása

2019. október 05. 13:33 - Ulomenen

- avagy a hülyeség ragályos

"Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk."

1 János 5,4

 

Újabb szintre emelkedett a klímahiszti, miután tinédzser lányok ezrei csatlakoztak a #no future no children  (míg nincs jövő, nincs gyerek) mozgalomhoz. Az ökofeminista mozgalom lényege, hogy addig nem szülnek gyermeket az ifjú hölgyek, míg a minden pillanatra várt klímakatasztrófát megnyugtatóan el nem hárítják a világ vezetői. 

A mozgalommal teljes mértékben egyetértek. A célterületet kívánnám csak pontosítani, ugyanis Európában és Észak- Amerikában a termékenységi ráta mindössze 1,4 körül mozog, míg a közel- Keleten 4, Afrika egyes országaiban pedig a 6- 7 pontot is eléri. Logikusnak tűnik tehát, hogy az "erre világra nem szabad több gyereket szülni" mozgalom ifjú élharcosnői inkább ezekben a régiókban próbálják meg felvilágosító munkájukat végezni, ahol  a népesség drasztikusan és kezelhetetlenül túlnépesedik. 

Az európai és észak- amerikai (gy.k.: keresztény fehér) lakosság pedig csak igyekezzen feltornázni a szülési rátáját legalább az önfenntartás szintjére, azaz 2.1 -re. Ugyanis ha így haladunk, lassan nem lesznek újabb elkényeztetett, ostoba gyerekeink, akiknek a hülyeségein szörnyülködhetünk. 

 

A  fenti mondat pedig így hangzik pontosan: NO CHILDREN- NO FUTURE 

 

pronatalist-values-no-children-no-future-1-638.jpg

Szólj hozzá!

A migránsok beilleszkednek

2019. szeptember 01. 14:55 - Ulomenen

- és betartják a törvényeket

 

"Törvény és rend nélkül nincs emberi világ." 

Wass Albert

 

Számos holland nagyvárosban szabotálják az ez év augusztus 1- én életbe lépett ún. "burkatörvényt", melynek értelmében tilos az arcot elfedő ruházat viselése az egészségügyben, az oktatásban, a tömegközlekedésben és a kormányzati intézményekben is- tudhatjuk meg a V4NA hírügynökség cikkét idéző oldalakról

Rotterdamban a lakosság összetétele drasztikusan megváltozott: több, mint 50% a bevándorló hátterűek aránya. A város legerősebb pártja a muszlim Nida párt, nem csoda hát, hogy a polgármester is muszlim: a marokkói származású Ahmed Aboutaleb. Ismétlem, a hollandiai Rotterdam városról van szó...

A Niba párt egyébként felszólított a nőket: hordják csak nyugodtan a burkát, az esetleges bírságokat ők kifizetik. Más nagyvárosokban is jelezték a vezetők, hogy nem tartják- tartatják be a törvényt. 

A muszlim bevándorlók nem akarnak az európai szokások és törvények szerint élni. Ők a saját vallásuk, saját szokásaik és saját törvényeik szerint akarnak élni, a mi kontinensünkön is, a mi országainkban is, a mi kultúránkban is. Ne legyenek kétségeink, a szükségszerű folytatása ennek az lesz, hogy amint még jobban megerősödnek, ránk fogják kényszeríteni az ő szokásaikat és az ő törvényeiket. 

 

Rajtunk múlik,  hagyjuk- e nekik.

 

burka.jpg

 

 

 

Szólj hozzá!

Nézzünk a dolgok fenekére...

2019. július 29. 15:16 - Ulomenen

de nehogy hozzáérjünk!

 

"Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj és mi csak bosszúság."

Szabó Magda

 

Kenderesi Tamás úszót szexuális zaklatással vádolják Dél- Koreában. Ő elismeri, hogy valóban hozzáért az őt vádoló lányhoz egy szórakozóhelyen, ám a zaklatás vádját tagadja. Természetesen a feminista liberális baloldal unisono rákezdett a szokásos mantrára a nők elnyomott helyzetéről, nemierőszak- kultúráról, szóval a szokásos. 

Ne fogjuk meg annak a fenekét, aki ezt nem szeretné, ez egyértelmű. Az már más kérdés, hogy még engedélyt sem kérhetünk rá: sok országban az is szexuális zaklatásnak minősül, ha udvariasan megkérdeznénk egy nőtől, megengedi-e, hogy megfogjuk a fenekét. Egyvalamit szögezzünk le: ha valakinek egyszer megfogjuk a fenekét, az nem zaklatás.

Zaklatás Btk. 222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja....

A probléma itt az arányossággal van. Vajon megérdemel bárki letartóztatást, nemzetközi meghurcolást egy fenékfogás miatt? Nem, nem érdemel meg. Akkor milyen büntetés jár ilyesmiért? Szerintem a bíróságtól semmilyen. A kialakult szokásjog alapján egy (nem túl erős, jelzésértékű) pofon jár érte cserébe. Vagy jelen esetben, mivel egy szórakozóhely táncos alkalmazottjával történt az eset, a hely biztonsági őrei még kidobják és kész. 

Ha viszont valaki szerint egy szórakozóhelyen történő fenékfogást elkövető személy megérdemel ekkora hisztit, letartóztatást, hírverést és meghurcolást, annak van egy kérdésem:

Mit érdemel akkor az, aki egy másik személyt nyilvánosan, nagy tömeg és tévékamerák előtt akarata ellenére megpróbál megcsókolni? 


Vegyük figyelembe, hogy a csók:


1. többezer, a tv miatt többmillió ember előtt történt, nem egy félsötét szórakozóhelyen, így jóval megalázóbb
2. a csók sokkal intimebb dolog, így jobban megsérti a másik ember magánszféráját, mint egy fenékfogás
3. a csóknak van egészségügyi kockázata is a megcsókolt személyre nézve, a fenékfogásnak nincsen

Ha konkrét példa kell ez utóbbi szexuális zaklatásra, akkor elég Victoria McRae esetére gondolni, aki akarata ellenére csókolta volna szájon Harry herceget.

Vagy az más elbírálás alá esik?

 

Update:

Időközben Brad Pittet szájoncsókolta Lena Dunham, szintén nagy nyilvánosság és kamerák előtt- és szintén nem követelték a hölgy letartóztatását szexuális zaklatás miatt. Úgy tűnik, vannak dolgok, amiket csak a nőknek szabad.

Gondolom, a sokat emlegetett egyenlőség jegyében.

ass_touch.jpg

Szólj hozzá!

Trianon

2019. június 04. 11:19 - Ulomenen

- magyar költők verseiből

 

"Június 4. 1920.: 
Én megállok e sírkő-dátumon. 
Én nem megyek egy lépést se tovább.

Eszembe jutnak Nyugat népei, 
A gőg, a hitszegés, a csalfaság! 
A társtalanság komor bélyege 
A megalázott, széttépett hazán, 
Mohács, Majtény és Világos után: 
Neuilly és Versailles és a Trianon!

Párist, e hitvány, dölyfös ember-bábelt 
Csak gyűlölni és megvetni tudom. 
A dalai, a csipkés-finomak, 
Mikért egy költőnk vágyva könnyet ontott: 
Nekem: káromló, rút rikácsolás, 
S én visszavetem néki, mint a rongyot! 
Remete-nemzet lesz a magyar nép, 
Mintha magányos szirten állana, 
Vezeklő-oszlop tornyos tetején; 
S csak Istene lesz véle, s bánata. 
Eszembe jut a kettétörött kard, 
És lobogóink tépett erdeje, 
És néma, fagyott öblű kürtjeink, - 
A némaságuk mintha zengene!"

Reményik Sándor

 

 

"Ülj ide, gyűlj ide, népem

s hallgasd, amint énekelek,
amint a hárfa húrjait,
feszült idegem húrjait
jajgatva tépem,
ó, népem, árva népem! -
- dalolj velem,
mint akit füstös lángokra szítottak
vérszínű, ósetét, nehéz, fanyar borok,
dalolj velem hörögve
és zúgva és dörögve,
tízmillió, százmillió torok!
Énekelj, hogy világgá hömpölyögjön
zsoltárod, mint a poklok tikkadt, kénköves szele
s Európa fogja be fülét
s nyögjön a borzalomtól
és őrüljön bele! "          

" Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
          ha téged elfelejtelek!
          Nyelvemen izzó vasszeget
          üssenek át,
          mikor nem téged emleget!
          Húnyjon ki két szemem világa,
          mikor nem rád tekint,
          népem, te szent, te kárhozott, te drága!"

Dsida Jenő

 

"Nem kell beszélni róla sohasem, 

De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. " 

Juhász Gyula

 

"És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
a s víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.

Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad."

Wass Albert

 

trianon.png

Szólj hozzá!
Címkék: vers magyar Trianon

Abortusz- tegyük végre tisztába ezt a kérdést

2019. június 02. 12:24 - Ulomenen

- ha már a gyereket nem lehet...

 

"Ennyi volt röpke szép mesém, 
csak a bús halál maradt, 
nem láttál, és nem ismertél anyám, 
meghalt benned minden pillanat. 
 
Ejtettél-e könnyet vajon értem? 
Ezt én nem tudhatom,
 
gyökeremmel téptél ki testedből, 
elszakított tőled a fájdalom. 
"

Nyakó Zita

 

Ismét fellángolt az abortuszvita, miután Alabama több más állammal karöltve megszavazta az abortusztörvény szigorítását. Írtunk már a témáról korábban, most lássuk, mik a leggyakoribb ellenérvek, amit a művi terhességmegszakítás támogatói unos- untalan felhoznak, ha a tiltásról esik szó. 

 

1. Nem lehet elvenni a nők önrendelkezési jogát

A szaporodás alapvető emberi jog, az abortusz azonban nem az. Szaporodni minden egészséges ember tud, a nemzés, foganás, szülés elviekben minden egészséges nő másoktól, a társadalomtól független képessége, lehetősége és joga. Ezt a jogot azonban nem kell külön megadni, hiszen magából a természetből fakad, és nem szükséges hozzá a társadalom közbenjárása. Az abortuszt azonban lehetetlen önállóan igénybe venni, hiszen ahhoz állami oktatásban képzett szakorvos, működő kórház, gyógyszerek, ellátás szükséges. Ezeket a társadalom biztosítja- így a társadalom dönt arról, hogy ezt a lehetőséget- nem jogot- kinek és milyen feltételekkel ajánlja fel. 

 

2. A nő teste, a nő döntése

A várandósság az apa és az anya ivarsejtjeinek egyesüléséből jön létre. Mindkettejük sejtje, genetikai anyaga 50-50%-ban járul hozzá az új élet létrejöttéhez. Kettejük testéből lesz egy harmadik, ami a nő testében fejlődik, de nem azonos a nő testével! Ennek az ellenkezőjét állítani és arra alapozva érvelni súlyos tévedés.

Az új élet keletkezése nemcsak egy nőt tesz anyává, de egy férfit is apává. Értelemszerűen neki is köze van ahhoz, ami vele és a gyerekével történik. Az, hogy a nőnek helyzetéből fakadóan lehetősége van nélküle dönteni, az nem jelenti azt, hogy etikus és igazságos dolog így tennie. Egy cselekedet véghezvihetősége önmagában nem igazolja a cselekedet helyes vagy helytelen voltát. 

 

 3. Vérfertőzés, nemi erőszak- szülje meg akkor is?

Meglehetősen kevés gyerek fogan nemi erőszak útján. Már csak azért is, mert egy nemi erőszak esetén az esemény utáni tabletta bevétele is része a nő rehabilitálásának Ha ez kivételt jelent, akkor minden abortálni kívánó nő azt mondaná, hogy a terhessége nemi erőszakból származik, és kész (a vérfertőzés nem lehetne kibúvó, azt ugyanis a törvény bünteti).

Szögezzük le egyébként, semmi baj/vita nem lenne az abortusszal, ha arra használnák, amire való: a veszélyes, erkölcsileg valóban problémás terhességek megszüntetésére. Ezzel az emberek döntő többsége egyet is értene. Az abortuszok rendkívül magas száma azonban nem ezekből az esetekből adódik.

Lássuk először is a magyarországi szabályozást, amely négy esetben engedélyezi az abortuszt:

1992. évi LXXIX. törvény alapján:

1. az anya élete, egészsége veszélyben- ezt 2 orvos állapítja meg
2. a magzat súlyosan fogyatékos- ezt szakorvos állapítja meg
3. a magzat bűncselekményből fogant- ezt a bűnügyben eljáró szerv állapítja meg
illetve
4. az anya súlyos válsághelyzete- ennek fennállását a nő maga igazolja, bemondásra.

Mondani sem kell, hogy a művi terhességmegszakítások döntő többségénél ez utóbbi az indok. Magyarországon évente átlag 30.000 abortuszt végeznek. Ez a szám természetesen nem harmincezer válságban lévő nőt jelent, erről szó sincs. Egyvalamit szolgálnak: a nő kényelmét. Nem az egészségét, nem a lelki békéjét egy nemi erőszak után: kizárólag a kényelmét. A kényelmét, miután sem a partner megválasztásában, sem a védekezésben nem volt körültekintő. A normális hozzáállás az lenne, hogy "Megszülöm, hacsak nincsen valóban komoly okom arra, hogy ne tegyem". Ezzel szemben ma rengeteg magzatot- amint kiderül a létezése- egy modern Taügetosz szakadéka felett tart az anyja, és azon gondolkodik: "Van e- okom arra, hogy ne dobjam le?"

 

4.Nem a nőket kell szüleszteni, hanem a férfiakat rávenni a védekezésre

Az ezzel érvelők szülei (akik voltak olyan önzők és elnyomók, hogy nem abortáltatták őket idejekorán), biztosan azt tanították nekik, hogy nézzenek szét, mielőtt gyalogosan átkelnek a zebrán (noha elsőbbségük van), vagy éppen vigyázzanak a pénztárcájukra (noha lopni tilos). Ezt ugyebár "józan ész"- nek hívják, ami azt feltételezi, hogy mindenkinek a saját érdeke legjobban, hogy ne történjen vele olyasmi, amit ő nem szeretne. A saját érdeke, és így neki érdemes a legtöbbet tenni, hogy elkerülje a nem kívánt eseményeket.

A nem tervezett terhességet megakadályozandó védekezés természetesen mindkét fél érdeke. Ám mivel csak a nő tud teherbe esni, így észszerűnek tűnik, ha ő még jobban odafigyel a védekezésre. Odafigyel például arra, hogy partnere használjon óvszert, amennyiben ő nem szed fogamzásgátlót. Gyakori érv, hogy a megbeszélt megszakított közösülés mégsem történik meg a férfi hibájából, illetve előfordul, hogy a férfi lehúzza az óvszert az utolsó pillanatban. Nos, ha egy nő nem bízik meg annyira egy férfiben, hogy ezek és a védekezés kapcsán is számíthasson rá- akkor talán nem kellene lefeküdnie vele. A kölcsönös szexuális aktus létrejöttéről ugyanis mindig a nő dönt.

Az ő teste, az ő felelőssége.

 

uknbg120g2.jpg

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Ki győzött az EP- választásokon?

2019. május 27. 22:34 - Ulomenen

talán az ellenzék fekete lovagja...

 

Európa Parlamenti választások: az ellenzék szerint a Fidesz vesztett, a kormány zavarodott, az ellenzék ősszel visszafoglalja a fővárost - miközben a kormányzó párt a szavazatok 52%-át megszerezve 12-ről 13-ra növelte mandátumai számát a rekord részvétellel záruló választás során, Európában gyakorlatilag egyedülálló támogatottságot szerezve.

Nos, ez akkor valahogy így nézhet ki:

1 komment

Kivándorolni dicsőség

2019. május 27. 19:14 - Ulomenen

- maradni szégyen?

 

"Ha majd úgy látod, minden elveszett:
inkább, semmint hordani itt a jármot,
szórd a szelekbe minden régi álmod;
ha úgy látod, hogy minden elveszett,
menj őserdőkön, tengereken túlra
ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.

Itthon maradok én!"

Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz

 

Érdekes írást posztolt nemrég közösségi oldalán Ágoston László, "énekművész (bariton), a Moltopera vezetője, zenei menedzser, marketing tanácsadó és blogger."  (Wikipédia). A kivándorolt magyarokról értekezik, egészen pontosan a "diplomás mosogatókon" való gúnyolódás ellen emeli fel szavát. Ez persze rendben is van, ám néhány megállapítása kissé elvetni látszik a sulykot. Ezekről írok, illetve ezekhez kapcsolódva egyéb szegmenseiről a témának (teszem mindezt úgy, hogy magam másfél évet éltem és dolgoztam Németországban, két évet éltem és dolgoztam Angliában- saját bőrömön tapasztaltam diplomás, angolul  beszélő fiatalként, milyen kimenni, kint lenni és hazajönni).

 

"Aki gúnyolódik a diplomás mosogatókon, semmit sem ért....Akikkel én találkoztam eddig külföldön, sokan otthon sikeres vállalkozók, felsővezetők voltak....

Aztán nem bírták tovább a légkört és léptek. És diplomás takarítók lettek Dániában, gyári munkások Németországban, kezdhettek a szamárlétra legaljáról Londonban. Irodából a szalag mellé. 

Nevettek rajtuk a mérgező levegőjű "otthonról" azok, akik korábban pont azzal a közhellyel húzták vissza őket, hogy "ott sincsen kolbászból a kerítés"....Aki ezt vállalja és a hidakat felégetve újra diák lesz a tanárból, újra alkalmazott a főnökből, kispados a gólkirályból, nem kinevetést, hanem tiszteletet érdemel....

A fejedben évtizedekig halmozott tudással eleinte makogsz egy nyelven, jó esetben, mint egy tinédzser. Elvesznek az eszközeid. 

Tudod, a diplomás mosogató nem fog örökké tányért mosni. Sokkal több a bevándorlóban az életerő és a bizonyítási vágy.

Vajon kinevetés helyett nem pont példát kéne venned róla, hogyan újítsd meg az életed? Nem voltak talán a te őseid is bevándorlók, újak egy helyen, amikor oda vándoroltak a múlt ködében, ahol te most élsz?"

 

Kivándorlónak lenni nem dicsőség.

Kivándorlónak lenni állapot. Egy önként választott állapot. Ki kalandvágyból választja, ki a jobb élet reményében, ki azért, mert a csodás történeteket csont nélkül elhiszi- sokféle motiváció hajtja az embereket.

Amikor kivándorlókról beszélünk, mindenki olyan szemüvegen át nézi a kérdést, amilyenen csak akarja. Lehet a saját hazánkon kárörvendeni: „Lám, menekülnek a fiatalok”, miközben a kelet-európai régióban nálunk a legkisebb mértékű a kivándorlás. Lehet az otthoni „mérgező levegővel” magyarázni- könnyebb, mint beismerni, a 8 év szocialista kormányzás gazdaságilag tönkretette az országot, ezért lett vonzó- vagy sokaknak akkoriban egyetlen lehetőség- a külföldi munkavállalás.

És aki kiment, mert itthon kiesett az akkoriban igencsak szűkre szabott rostákon, annak könnyebb azzal igazolni magát, hogy otthon minden rossz- tipikus nézőpontja ennek a kivándorlótípusnak-, könnyebb ezt mondani, mint beismerni, hogy savanyú a szőlő, hogy voltak, akik akkor is kellettek, akik akkor is megéltek, lehet, hogy nehezen, lehet, hogy fogcsikorgatva, új lyukakat fúrva a nadrágszíjra, de maradtak.

 

És szép lassan jobb lett itthon.

Persze először tagadták, akik mindig tagadnak, akik ellendrukkerei saját országuknak. „A gazdasági növekedés hosszú távon nem fenntartható”- hallottuk a „szakértőktől”. Majd azt mondták, kizárólag az EU-s pénzeknek köszönhető (amit egyébként elloptak mind egy szálig- akkor most melyik az igaz?). Majd azt mondták, Németország növekvő gazdasága húz minket is.

Most pedig, miután továbbra is erősödik a gazdaság, teljes foglalkoztatottság van Magyarországon, van bőven munkahely normális fizetésért, és a magyar gazdaság akkor is nő, ha a német stagnál- most vajon mit tudnak még kitalálni az ellendrukkerek?  Akinek van munkája, csökken a rezsije és az adója, családtámogatást kap, annak nem tudod lenyomni a torkán, hogy neki rossz. Annak a levegő nem mérgező itthon. Az- hosszú évek, évtizedek után- végre fellélegez és elmegy szavazni. Újra és újra ugyanoda, mert inkább hisz a saját szemének és eszének, mint az ellendrukkerek szánalmas hazugságainak.  

 

Az anekdoták szórakoztató dolgok.

Lehet mesélni mosogatónak kiment cégvezetőkről, egyszerű munkásnak beállt diplomásról (juteszembe, miért is nem tudnak ők nyelveket beszélni?), de a kivándorlók többsége- és ezt tudja mindenki- nem belőlük áll. Aki itthon egzisztenciát épített, az bolond lett volna eldobni. Azok mentek ki tömegesen, akiknek itthon a kétkezi munka jutott, vagy jutott volna, azt meg inkább kint végezték, háromszor annyiért. Ez persze érthető, kinevetni ezért senkit sem kell.

És persze sokan hazajönnek. Elég lett abból, hogy idegenek- mert azok, bármilyen színleg toleráns országba mentek- elég lett abból, hogy messze vannak a szülők, a család, elég lett a magányból-  a külföldi lány nem tekinti partnernek a bevándorló férfit. A lányok, azok persze elkelnek, ha akarnak.

Kijutott a hír, hogy van munka, hogy van fizetés, hogy van adókedvezmény, hogy súlyos milliókkal (!!!) támogatja a magyar kormány, ha valaki gyereket vállal. Az ellendrukkerek persze ez utóbbinak sem örülnek- de hát ez nem is nekik szól.  

 

Azt pedig a kivándorlók is, sőt,  a nyugat népei is tudják, hogy nálunk nincsenek a nagyvárosokban tömegével arabok, négerek, nincsen a nációk kevert zagyvaléka.  

Egyre több nyugati utazik Magyarországra, egyre több külföldi turistától hallani, hogy milyen jó Budapesten. Itt biztonságban érzik magukat, az európai fehér emberek között. Nálunk nem hajtanak kamionnal a tömegbe, nem robbantanak, nem molesztálják a nőket. Nálunk nem gyalázzák meg a zsidó síremlékeket, nálunk nem bántalmazzák, nem ölik meg a zsidókat. Macron Franciaországában igen, és az ottani közbeszéd undorító, hamis módon a jobboldali franciákra mutogat, holott mindenki tudja, hogy mindezekért az antiszemita muszlim bevándorlók, vagy azok antiszemita muszlim leszármazottai a felelősek. Magyarországon ma sokkal jobb élni, mint Nyugat- Európában.     

Valóban nem könnyű máshol, idegen országban újra kezdeni mindent. De ez nem dicsőség, ez állapot. Hamis erkölcsi piedesztálra kapaszkodik az, aki gőggel tekint vissza: „Én bezzeg eljöttem.” Nem dicsőség diplomával mosogatni, senkit sem tesz felsőbbrendűvé a kivándorlás. Dolgozik, hogy megéljen- láss csodát, az itthon maradottak éppen ugyanezt csinálják, és csinálták akkor is, amikor itthon rossz volt. Csakhogy az ő adóforintjaikat Magyarországra költötték, nem a svéd vagy a francia kormány adta oda mohamedán bevándorlóknak segély gyanánt, nem az angol kormány adta oda a sűrű brit szociális hálóban ringatózó white trash-nek. Az a pénz Magyarországon maradt. Erre már inkább lehet büszkének lenni.

 

Milyen hányingert keltően álságos azt mondani, hogy az őseink bevándorlók voltak.  

Ha elvetjük a hun-szkíta eredetmítoszt, ha csak a hivatalos történelmi álláspontot vesszük alapul, akkor is hódítók voltak az őseink. Az elmúlt kétszáz évben megpróbálták finnugor nyelvű, keverék, gyülevész népnek beállítani a magyarságot, de még a legelvakultabb magyargyűlölő, Habsburg- bérenc történészek, nyelvészek sem mertek akkora cifrát mondani, még a moszkovita történelemhamisítók sem mertek olyan kacskaringósat hazudni, hogy a magyarok ősei „bevándorlók” voltak… Még ők sem! Harcosok voltak, akik fegyverrel szerezték meg ezt a földet, és fegyverrel is tartották meg. És - lassan közhely, de igaz- védték Európát is, úgy a mongoloktól, mint a töröktől, nem véletlenül nevezték a pápai levelek Magyarországot a „keleti védőbástyának”. Lehet tagadni- ezt is- de minek?

 

cultura-feszty-arpad-a-magyarok-bejovetele-resz-arpad-fejedelem-kicsi_1.jpg

3 komment