Perszeusz

Medúsza feje levágva, Androméda királylány megmentve

A migránsok beilleszkednek

2019. szeptember 01. 14:55 - Ulomenen

- és betartják a törvényeket

 

"Törvény és rend nélkül nincs emberi világ." 

Wass Albert

 

Számos holland nagyvárosban szabotálják az ez év augusztus 1- én életbe lépett ún. "burkatörvényt", melynek értelmében tilos az arcot elfedő ruházat viselése az egészségügyben, az oktatásban, a tömegközlekedésben és a kormányzati intézményekben is- tudhatjuk meg a V4NA hírügynökség cikkét idéző oldalakról

Rotterdamban a lakosság összetétele drasztikusan megváltozott: több, mint 50% a bevándorló hátterűek aránya. A város legerősebb pártja a muszlim Nida párt, nem csoda hát, hogy a polgármester is muszlim: a marokkói származású Ahmed Aboutaleb. Ismétlem, a hollandiai Rotterdam városról van szó...

A Niba párt egyébként felszólított a nőket: hordják csak nyugodtan a burkát, az esetleges bírságokat ők kifizetik. Más nagyvárosokban is jelezték a vezetők, hogy nem tartják- tartatják be a törvényt. 

A muszlim bevándorlók nem akarnak az európai szokások és törvények szerint élni. Ők a saját vallásuk, saját szokásaik és saját törvényeik szerint akarnak élni, a mi kontinensünkön is, a mi országainkban is, a mi kultúránkban is. Ne legyenek kétségeink, a szükségszerű folytatása ennek az lesz, hogy amint még jobban megerősödnek, ránk fogják kényszeríteni az ő szokásaikat és az ő törvényeiket. 

 

Rajtunk múlik,  hagyjuk- e nekik.

 

burka.jpg

 

 

 

Szólj hozzá!

Nézzünk a dolgok fenekére...

2019. július 29. 15:16 - Ulomenen

de nehogy hozzáérjünk!

 

"Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj és mi csak bosszúság."

Szabó Magda

 

Kenderesi Tamás úszót szexuális zaklatással vádolják Dél- Koreában. Ő elismeri, hogy valóban hozzáért az őt vádoló lányhoz egy szórakozóhelyen, ám a zaklatás vádját tagadja. Természetesen a feminista liberális baloldal unisono rákezdett a szokásos mantrára a nők elnyomott helyzetéről, nemierőszak- kultúráról, szóval a szokásos. 

Ne fogjuk meg annak a fenekét, aki ezt nem szeretné, ez egyértelmű. Az már más kérdés, hogy még engedélyt sem kérhetünk rá: sok országban az is szexuális zaklatásnak minősül, ha udvariasan megkérdeznénk egy nőtől, megengedi-e, hogy megfogjuk a fenekét. Egyvalamit szögezzünk le: ha valakinek egyszer megfogjuk a fenekét, az nem zaklatás.

Zaklatás Btk. 222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja....

A probléma itt az arányossággal van. Vajon megérdemel bárki letartóztatást, nemzetközi meghurcolást egy fenékfogás miatt? Nem, nem érdemel meg. Akkor milyen büntetés jár ilyesmiért? Szerintem a bíróságtól semmilyen. A kialakult szokásjog alapján egy (nem túl erős, jelzésértékű) pofon jár érte cserébe. Vagy jelen esetben, mivel egy szórakozóhely táncos alkalmazottjával történt az eset, a hely biztonsági őrei még kidobják és kész. 

Ha viszont valaki szerint egy szórakozóhelyen történő fenékfogást elkövető személy megérdemel ekkora hisztit, letartóztatást, hírverést és meghurcolást, annak van egy kérdésem:

Mit érdemel akkor az, aki egy másik személyt nyilvánosan, nagy tömeg és tévékamerák előtt akarata ellenére megpróbál megcsókolni? 


Vegyük figyelembe, hogy a csók:


1. többezer, a tv miatt többmillió ember előtt történt, nem egy félsötét szórakozóhelyen, így jóval megalázóbb
2. a csók sokkal intimebb dolog, így jobban megsérti a másik ember magánszféráját, mint egy fenékfogás
3. a csóknak van egészségügyi kockázata is a megcsókolt személyre nézve, a fenékfogásnak nincsen

Ha konkrét példa kell ez utóbbi szexuális zaklatásra, akkor elég Victoria McRae esetére gondolni, aki akarata ellenére csókolta volna szájon Harry herceget.

Vagy az más elbírálás alá esik?

 

Update:

Időközben Brad Pittet szájoncsókolta Lena Dunham, szintén nagy nyilvánosság és kamerák előtt- és szintén nem követelték a hölgy letartóztatását szexuális zaklatás miatt. Úgy tűnik, vannak dolgok, amiket csak a nőknek szabad.

Gondolom, a sokat emlegetett egyenlőség jegyében.

ass_touch.jpg

Szólj hozzá!

Trianon

2019. június 04. 11:19 - Ulomenen

- magyar költők verseiből

 

"Június 4. 1920.: 
Én megállok e sírkő-dátumon. 
Én nem megyek egy lépést se tovább.

Eszembe jutnak Nyugat népei, 
A gőg, a hitszegés, a csalfaság! 
A társtalanság komor bélyege 
A megalázott, széttépett hazán, 
Mohács, Majtény és Világos után: 
Neuilly és Versailles és a Trianon!

Párist, e hitvány, dölyfös ember-bábelt 
Csak gyűlölni és megvetni tudom. 
A dalai, a csipkés-finomak, 
Mikért egy költőnk vágyva könnyet ontott: 
Nekem: káromló, rút rikácsolás, 
S én visszavetem néki, mint a rongyot! 
Remete-nemzet lesz a magyar nép, 
Mintha magányos szirten állana, 
Vezeklő-oszlop tornyos tetején; 
S csak Istene lesz véle, s bánata. 
Eszembe jut a kettétörött kard, 
És lobogóink tépett erdeje, 
És néma, fagyott öblű kürtjeink, - 
A némaságuk mintha zengene!"

Reményik Sándor

 

 

"Ülj ide, gyűlj ide, népem

s hallgasd, amint énekelek,
amint a hárfa húrjait,
feszült idegem húrjait
jajgatva tépem,
ó, népem, árva népem! -
- dalolj velem,
mint akit füstös lángokra szítottak
vérszínű, ósetét, nehéz, fanyar borok,
dalolj velem hörögve
és zúgva és dörögve,
tízmillió, százmillió torok!
Énekelj, hogy világgá hömpölyögjön
zsoltárod, mint a poklok tikkadt, kénköves szele
s Európa fogja be fülét
s nyögjön a borzalomtól
és őrüljön bele! "          

" Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
          ha téged elfelejtelek!
          Nyelvemen izzó vasszeget
          üssenek át,
          mikor nem téged emleget!
          Húnyjon ki két szemem világa,
          mikor nem rád tekint,
          népem, te szent, te kárhozott, te drága!"

Dsida Jenő

 

"Nem kell beszélni róla sohasem, 

De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. " 

Juhász Gyula

 

"És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
a s víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.

Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad."

Wass Albert

 

trianon.png

Szólj hozzá!
Címkék: vers magyar Trianon

Abortusz- tegyük végre tisztába ezt a kérdést

2019. június 02. 12:24 - Ulomenen

- ha már a gyereket nem lehet...

 

"Ennyi volt röpke szép mesém, 
csak a bús halál maradt, 
nem láttál, és nem ismertél anyám, 
meghalt benned minden pillanat. 
 
Ejtettél-e könnyet vajon értem? 
Ezt én nem tudhatom,
 
gyökeremmel téptél ki testedből, 
elszakított tőled a fájdalom. 
"

Nyakó Zita

 

Ismét fellángolt az abortuszvita, miután Alabama több más állammal karöltve megszavazta az abortusztörvény szigorítását. Írtunk már a témáról korábban, most lássuk, mik a leggyakoribb ellenérvek, amit a művi terhességmegszakítás támogatói unos- untalan felhoznak, ha a tiltásról esik szó. 

 

1. Nem lehet elvenni a nők önrendelkezési jogát

A szaporodás alapvető emberi jog, az abortusz azonban nem az. Szaporodni minden egészséges ember tud, a nemzés, foganás, szülés elviekben minden egészséges nő másoktól, a társadalomtól független képessége, lehetősége és joga. Ezt a jogot azonban nem kell külön megadni, hiszen magából a természetből fakad, és nem szükséges hozzá a társadalom közbenjárása. Az abortuszt azonban lehetetlen önállóan igénybe venni, hiszen ahhoz állami oktatásban képzett szakorvos, működő kórház, gyógyszerek, ellátás szükséges. Ezeket a társadalom biztosítja- így a társadalom dönt arról, hogy ezt a lehetőséget- nem jogot- kinek és milyen feltételekkel ajánlja fel. 

 

2. A nő teste, a nő döntése

A várandósság az apa és az anya ivarsejtjeinek egyesüléséből jön létre. Mindkettejük sejtje, genetikai anyaga 50-50%-ban járul hozzá az új élet létrejöttéhez. Kettejük testéből lesz egy harmadik, ami a nő testében fejlődik, de nem azonos a nő testével! Ennek az ellenkezőjét állítani és arra alapozva érvelni súlyos tévedés.

Az új élet keletkezése nemcsak egy nőt tesz anyává, de egy férfit is apává. Értelemszerűen neki is köze van ahhoz, ami vele és a gyerekével történik. Az, hogy a nőnek helyzetéből fakadóan lehetősége van nélküle dönteni, az nem jelenti azt, hogy etikus és igazságos dolog így tennie. Egy cselekedet véghezvihetősége önmagában nem igazolja a cselekedet helyes vagy helytelen voltát. 

 

 3. Vérfertőzés, nemi erőszak- szülje meg akkor is?

Meglehetősen kevés gyerek fogan nemi erőszak útján. Már csak azért is, mert egy nemi erőszak esetén az esemény utáni tabletta bevétele is része a nő rehabilitálásának Ha ez kivételt jelent, akkor minden abortálni kívánó nő azt mondaná, hogy a terhessége nemi erőszakból származik, és kész (a vérfertőzés nem lehetne kibúvó, azt ugyanis a törvény bünteti).

Szögezzük le egyébként, semmi baj/vita nem lenne az abortusszal, ha arra használnák, amire való: a veszélyes, erkölcsileg valóban problémás terhességek megszüntetésére. Ezzel az emberek döntő többsége egyet is értene. Az abortuszok rendkívül magas száma azonban nem ezekből az esetekből adódik.

Lássuk először is a magyarországi szabályozást, amely négy esetben engedélyezi az abortuszt:

1992. évi LXXIX. törvény alapján:

1. az anya élete, egészsége veszélyben- ezt 2 orvos állapítja meg
2. a magzat súlyosan fogyatékos- ezt szakorvos állapítja meg
3. a magzat bűncselekményből fogant- ezt a bűnügyben eljáró szerv állapítja meg
illetve
4. az anya súlyos válsághelyzete- ennek fennállását a nő maga igazolja, bemondásra.

Mondani sem kell, hogy a művi terhességmegszakítások döntő többségénél ez utóbbi az indok. Magyarországon évente átlag 30.000 abortuszt végeznek. Ez a szám természetesen nem harmincezer válságban lévő nőt jelent, erről szó sincs. Egyvalamit szolgálnak: a nő kényelmét. Nem az egészségét, nem a lelki békéjét egy nemi erőszak után: kizárólag a kényelmét. A kényelmét, miután sem a partner megválasztásában, sem a védekezésben nem volt körültekintő. A normális hozzáállás az lenne, hogy "Megszülöm, hacsak nincsen valóban komoly okom arra, hogy ne tegyem". Ezzel szemben ma rengeteg magzatot- amint kiderül a létezése- egy modern Taügetosz szakadéka felett tart az anyja, és azon gondolkodik: "Van e- okom arra, hogy ne dobjam le?"

 

4.Nem a nőket kell szüleszteni, hanem a férfiakat rávenni a védekezésre

Az ezzel érvelők szülei (akik voltak olyan önzők és elnyomók, hogy nem abortáltatták őket idejekorán), biztosan azt tanították nekik, hogy nézzenek szét, mielőtt gyalogosan átkelnek a zebrán (noha elsőbbségük van), vagy éppen vigyázzanak a pénztárcájukra (noha lopni tilos). Ezt ugyebár "józan ész"- nek hívják, ami azt feltételezi, hogy mindenkinek a saját érdeke legjobban, hogy ne történjen vele olyasmi, amit ő nem szeretne. A saját érdeke, és így neki érdemes a legtöbbet tenni, hogy elkerülje a nem kívánt eseményeket.

A nem tervezett terhességet megakadályozandó védekezés természetesen mindkét fél érdeke. Ám mivel csak a nő tud teherbe esni, így észszerűnek tűnik, ha ő még jobban odafigyel a védekezésre. Odafigyel például arra, hogy partnere használjon óvszert, amennyiben ő nem szed fogamzásgátlót. Gyakori érv, hogy a megbeszélt megszakított közösülés mégsem történik meg a férfi hibájából, illetve előfordul, hogy a férfi lehúzza az óvszert az utolsó pillanatban. Nos, ha egy nő nem bízik meg annyira egy férfiben, hogy ezek és a védekezés kapcsán is számíthasson rá- akkor talán nem kellene lefeküdnie vele. A kölcsönös szexuális aktus létrejöttéről ugyanis mindig a nő dönt.

Az ő teste, az ő felelőssége.

 

uknbg120g2.jpg

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Ki győzött az EP- választásokon?

2019. május 27. 22:34 - Ulomenen

talán az ellenzék fekete lovagja...

 

Európa Parlamenti választások: az ellenzék szerint a Fidesz vesztett, a kormány zavarodott, az ellenzék ősszel visszafoglalja a fővárost - miközben a kormányzó párt a szavazatok 52%-át megszerezve 12-ről 13-ra növelte mandátumai számát a rekord részvétellel záruló választás során, Európában gyakorlatilag egyedülálló támogatottságot szerezve.

Nos, ez akkor valahogy így nézhet ki:

1 komment

Kivándorolni dicsőség

2019. május 27. 19:14 - Ulomenen

- maradni szégyen?

 

"Ha majd úgy látod, minden elveszett:
inkább, semmint hordani itt a jármot,
szórd a szelekbe minden régi álmod;
ha úgy látod, hogy minden elveszett,
menj őserdőkön, tengereken túlra
ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.

Itthon maradok én!"

Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz

 

Érdekes írást posztolt nemrég közösségi oldalán Ágoston László, "énekművész (bariton), a Moltopera vezetője, zenei menedzser, marketing tanácsadó és blogger."  (Wikipédia). A kivándorolt magyarokról értekezik, egészen pontosan a "diplomás mosogatókon" való gúnyolódás ellen emeli fel szavát. Ez persze rendben is van, ám néhány megállapítása kissé elvetni látszik a sulykot. Ezekről írok, illetve ezekhez kapcsolódva egyéb szegmenseiről a témának (teszem mindezt úgy, hogy magam másfél évet éltem és dolgoztam Németországban, két évet éltem és dolgoztam Angliában- saját bőrömön tapasztaltam diplomás, angolul  beszélő fiatalként, milyen kimenni, kint lenni és hazajönni).

 

"Aki gúnyolódik a diplomás mosogatókon, semmit sem ért....Akikkel én találkoztam eddig külföldön, sokan otthon sikeres vállalkozók, felsővezetők voltak....

Aztán nem bírták tovább a légkört és léptek. És diplomás takarítók lettek Dániában, gyári munkások Németországban, kezdhettek a szamárlétra legaljáról Londonban. Irodából a szalag mellé. 

Nevettek rajtuk a mérgező levegőjű "otthonról" azok, akik korábban pont azzal a közhellyel húzták vissza őket, hogy "ott sincsen kolbászból a kerítés"....Aki ezt vállalja és a hidakat felégetve újra diák lesz a tanárból, újra alkalmazott a főnökből, kispados a gólkirályból, nem kinevetést, hanem tiszteletet érdemel....

A fejedben évtizedekig halmozott tudással eleinte makogsz egy nyelven, jó esetben, mint egy tinédzser. Elvesznek az eszközeid. 

Tudod, a diplomás mosogató nem fog örökké tányért mosni. Sokkal több a bevándorlóban az életerő és a bizonyítási vágy.

Vajon kinevetés helyett nem pont példát kéne venned róla, hogyan újítsd meg az életed? Nem voltak talán a te őseid is bevándorlók, újak egy helyen, amikor oda vándoroltak a múlt ködében, ahol te most élsz?"

 

Kivándorlónak lenni nem dicsőség.

Kivándorlónak lenni állapot. Egy önként választott állapot. Ki kalandvágyból választja, ki a jobb élet reményében, ki azért, mert a csodás történeteket csont nélkül elhiszi- sokféle motiváció hajtja az embereket.

Amikor kivándorlókról beszélünk, mindenki olyan szemüvegen át nézi a kérdést, amilyenen csak akarja. Lehet a saját hazánkon kárörvendeni: „Lám, menekülnek a fiatalok”, miközben a kelet-európai régióban nálunk a legkisebb mértékű a kivándorlás. Lehet az otthoni „mérgező levegővel” magyarázni- könnyebb, mint beismerni, a 8 év szocialista kormányzás gazdaságilag tönkretette az országot, ezért lett vonzó- vagy sokaknak akkoriban egyetlen lehetőség- a külföldi munkavállalás.

És aki kiment, mert itthon kiesett az akkoriban igencsak szűkre szabott rostákon, annak könnyebb azzal igazolni magát, hogy otthon minden rossz- tipikus nézőpontja ennek a kivándorlótípusnak-, könnyebb ezt mondani, mint beismerni, hogy savanyú a szőlő, hogy voltak, akik akkor is kellettek, akik akkor is megéltek, lehet, hogy nehezen, lehet, hogy fogcsikorgatva, új lyukakat fúrva a nadrágszíjra, de maradtak.

 

És szép lassan jobb lett itthon.

Persze először tagadták, akik mindig tagadnak, akik ellendrukkerei saját országuknak. „A gazdasági növekedés hosszú távon nem fenntartható”- hallottuk a „szakértőktől”. Majd azt mondták, kizárólag az EU-s pénzeknek köszönhető (amit egyébként elloptak mind egy szálig- akkor most melyik az igaz?). Majd azt mondták, Németország növekvő gazdasága húz minket is.

Most pedig, miután továbbra is erősödik a gazdaság, teljes foglalkoztatottság van Magyarországon, van bőven munkahely normális fizetésért, és a magyar gazdaság akkor is nő, ha a német stagnál- most vajon mit tudnak még kitalálni az ellendrukkerek?  Akinek van munkája, csökken a rezsije és az adója, családtámogatást kap, annak nem tudod lenyomni a torkán, hogy neki rossz. Annak a levegő nem mérgező itthon. Az- hosszú évek, évtizedek után- végre fellélegez és elmegy szavazni. Újra és újra ugyanoda, mert inkább hisz a saját szemének és eszének, mint az ellendrukkerek szánalmas hazugságainak.  

 

Az anekdoták szórakoztató dolgok.

Lehet mesélni mosogatónak kiment cégvezetőkről, egyszerű munkásnak beállt diplomásról (juteszembe, miért is nem tudnak ők nyelveket beszélni?), de a kivándorlók többsége- és ezt tudja mindenki- nem belőlük áll. Aki itthon egzisztenciát épített, az bolond lett volna eldobni. Azok mentek ki tömegesen, akiknek itthon a kétkezi munka jutott, vagy jutott volna, azt meg inkább kint végezték, háromszor annyiért. Ez persze érthető, kinevetni ezért senkit sem kell.

És persze sokan hazajönnek. Elég lett abból, hogy idegenek- mert azok, bármilyen színleg toleráns országba mentek- elég lett abból, hogy messze vannak a szülők, a család, elég lett a magányból-  a külföldi lány nem tekinti partnernek a bevándorló férfit. A lányok, azok persze elkelnek, ha akarnak.

Kijutott a hír, hogy van munka, hogy van fizetés, hogy van adókedvezmény, hogy súlyos milliókkal (!!!) támogatja a magyar kormány, ha valaki gyereket vállal. Az ellendrukkerek persze ez utóbbinak sem örülnek- de hát ez nem is nekik szól.  

 

Azt pedig a kivándorlók is, sőt,  a nyugat népei is tudják, hogy nálunk nincsenek a nagyvárosokban tömegével arabok, négerek, nincsen a nációk kevert zagyvaléka.  

Egyre több nyugati utazik Magyarországra, egyre több külföldi turistától hallani, hogy milyen jó Budapesten. Itt biztonságban érzik magukat, az európai fehér emberek között. Nálunk nem hajtanak kamionnal a tömegbe, nem robbantanak, nem molesztálják a nőket. Nálunk nem gyalázzák meg a zsidó síremlékeket, nálunk nem bántalmazzák, nem ölik meg a zsidókat. Macron Franciaországában igen, és az ottani közbeszéd undorító, hamis módon a jobboldali franciákra mutogat, holott mindenki tudja, hogy mindezekért az antiszemita muszlim bevándorlók, vagy azok antiszemita muszlim leszármazottai a felelősek. Magyarországon ma sokkal jobb élni, mint Nyugat- Európában.     

Valóban nem könnyű máshol, idegen országban újra kezdeni mindent. De ez nem dicsőség, ez állapot. Hamis erkölcsi piedesztálra kapaszkodik az, aki gőggel tekint vissza: „Én bezzeg eljöttem.” Nem dicsőség diplomával mosogatni, senkit sem tesz felsőbbrendűvé a kivándorlás. Dolgozik, hogy megéljen- láss csodát, az itthon maradottak éppen ugyanezt csinálják, és csinálták akkor is, amikor itthon rossz volt. Csakhogy az ő adóforintjaikat Magyarországra költötték, nem a svéd vagy a francia kormány adta oda mohamedán bevándorlóknak segély gyanánt, nem az angol kormány adta oda a sűrű brit szociális hálóban ringatózó white trash-nek. Az a pénz Magyarországon maradt. Erre már inkább lehet büszkének lenni.

 

Milyen hányingert keltően álságos azt mondani, hogy az őseink bevándorlók voltak.  

Ha elvetjük a hun-szkíta eredetmítoszt, ha csak a hivatalos történelmi álláspontot vesszük alapul, akkor is hódítók voltak az őseink. Az elmúlt kétszáz évben megpróbálták finnugor nyelvű, keverék, gyülevész népnek beállítani a magyarságot, de még a legelvakultabb magyargyűlölő, Habsburg- bérenc történészek, nyelvészek sem mertek akkora cifrát mondani, még a moszkovita történelemhamisítók sem mertek olyan kacskaringósat hazudni, hogy a magyarok ősei „bevándorlók” voltak… Még ők sem! Harcosok voltak, akik fegyverrel szerezték meg ezt a földet, és fegyverrel is tartották meg. És - lassan közhely, de igaz- védték Európát is, úgy a mongoloktól, mint a töröktől, nem véletlenül nevezték a pápai levelek Magyarországot a „keleti védőbástyának”. Lehet tagadni- ezt is- de minek?

 

cultura-feszty-arpad-a-magyarok-bejovetele-resz-arpad-fejedelem-kicsi_1.jpg

3 komment

Mítoszhamisítás

2019. január 15. 14:19 - Ulomenen

- avagy Medúsza győzött???

„A művészet az emberben és a természetben megnyilvánuló rejtelmesnek és isteninek érzéki visszaadása.”

Liszt Ferenc

 

Jelképet talált magának a metoo- mozgalom Luciano Garbati szobrász művében, mely szobor a győzelmes Medúsza Gorgót ábrázolja Perszeusz levágott fejével a kezében- adta hírül a minap a HVG. Noha az ógörög mítosz azt beszéli el, hogy a félisten Perszeusz levágta a  kígyóhajú, embert- állatot kővé dermesztő szörny fejét, ennek ellenére Garbati szobra Medúszát hozza ki győztesnek az összecsapásból.

A művel ugyanaz a baj, mint pl. a női Szellemirtókkal, vagy a képregényhősök feminizálásával- nem teremt új mítoszt, hanem a régit fordítja visszájára. Ahogy a szocializmus igyekezett a keresztény ünnepeket a maga képére formálni, úgy próbálja a feminizmus a férfi hősöket, mítoszokat nőivé tenni. Csakhogy ilyen esetben mindig kilóg a lóláb...

A cikk szerint  "Garbati kifejezetten megtisztelőnek érzi, hogy a szobrot a feminista mozgalommal asszociálják, és annak egyfajta ikonja lett.

A szobor iránti rajongás akkorára nőtt, hogy a 10 évig raktárban heverő mű ez év elejéig New York- ban volt kiállítva. A művész pedig a műgyantából készült szoborból 100 darab sorszámozott másolatot készít és eladja az arra fogékonyaknak. Nyilván a feminizmus nagyobb dicsőségére.

A cikk írónője a jelenségről értekezve gyorsan felsorolja a szokásos toposzokat. Kiemelendő, ahogyan a mítosz egy későbbi formáját feldolgozó Ovidius- ra hivatkozva azt állítja, hogy

"Poszeidón, a tenger istene aztán megerőszakolta a lányt Athéné templomában, amiért a feldühödött istennő megátkozta – Medúzát. "

Nos, ez nyilvánvalóan szándékos ferdítés, hiszen Ovidius erőszakról egyetlen szót sem ír. Athéné pedig megbüntette a lányt, mert az meggyalázta a templomát azzal, hogy ott adta oda magát a tengeristennek. A görög mítoszok sok olyan történetet is ismernek, ahol az isteni szerelmet a nők elutasítják, Medúsza azonban nem tett így. Egy másik mítoszban Aktaión megleste a fürdőző mezítelen Artemiszt, ezért az istennő bosszúból a saját kutyáival marcangoltatta szét a szerencsétlen ifjút. A görög istenektől ne várjunk igazságosságot vagy könyörületet- ez az Újszövetség Istenének a jellemzője.

A szoborról magáról pedig ezt olvashatjuk:

"A meztelen test ugyanis nélkülöz minden tárgyiasító szexualizálást: egyszerűen, természetesen emberi. Az arányai egy egészséges női testé, az alakból sugárzó erő pedig megkérdőjelezhetetlen."

A "tárgyiasítás" a feministák egyik jelentés nélküli kifejezése. Egy emberi test nem lesz attól tárgy, mert látványa vonzódást ébreszt egy másik emberben. Az pedig tökéletesen a művész szabadsága, hogy egy ember soksok tulajdonsága közül melyiket kívánja elsődlegesen kiemelni. Jelen összefüggésben egyébként különösen ostobán hangzik ez a "tárgyiasít" kifejezés, hiszen a szobor egy emberi test leképezése egy tárggyá, ugyebár...

Ezt a testtartást a nők többsége nem tudná felvenni. És nem azért, mert el vannak nyomva, meg patriarchátus. Hanem ugyanazért, amiért egy jellemzően kecses, bájos testtartást sem tudna felvenni a férfiak többsége. Csontozat, inak, izomzat, idegzettség-  a biológia elég sok mindenre determinál minket. Persze be lehet így mutatni egy női alakot- csak valahogy nem stimmel. "Az igazat mondd, ne csak a valódit"- ahogyan egy elnyomó, ciszheteró fehér patriarcha írta.

A feministák összekeverik az erőt az agresszióval, jellemző példa erre, ahogy a cikk írója használja az "erő" fogalmát. Ez az alak ugyanis nem erőt sugároz, hanem fenyeget. Érdemes összehasonlítani a mítosz legremekebb szoborba álmodójának, Benvenuto Cellini- nek a művével.  Nyilván ne a művészi kvalitást nézzük- nem lenne tisztességes szegény Garbati- val szemben azt összevetni. Azonban  van két nagyon lényeges különbség, ami jól megvilágítja az erkölcsi-  értékbeli eltéréseket.

Garbati alakja azt sugallja: "Te vagy a következő!" Míg Cellini-é ezt: "Nézzétek, elvégeztem a munkát." A győztes Medúsza kezében nem Perszeusz feje látható, hanem egy férfifej. Bárkié lehet. Perszeusz azonban nem egy női fejet emel magasra, hanem a kígyóhajú Medúszáét, aki szörnyeteggé lett.  Perszeusz trófeája egyértelmű, senkivel nem keverhető össze. Medúsza a férfiakat fenyegeti, Perszeusz csak az embert- állatot kővé dermesztő szörnyet.

Medúsza története azt tanítja, a nők is tudnak szörnyeteggé válni és bántani másokat.

. A mi dolgunk, hogy ezt ne hagyjuk.

 

pjimage.jpg

 

5 komment

Ki a magyar?

2019. január 13. 14:14 - Ulomenen

- avagy egy világpolgár vallomása

 

"...ügyeskedhet, nem fog a macska
egyszerre kint s bent egeret.

József Attila: Eszmélet

 

Néhány nappal ezelőtt megjelent egy írás a Magyar Hang nevű portálon, amely magát ekképpen aposztrofálja: "A túlélő magazin". Hogy pontosan mit akarnak túlélni, az nem világos, mindenesetre akik mondjuk a Bear Grylls- féle "hogyan igyuk meg a vizeletünket PET- palackból" és  "hogyan keljünk át hősiesen egy szakadékon, amit meg is lehet kerülni"  túlélési módszerek alapos leírására számítanak, azok bizony csalódni fognak. 

A neves orgánum néhány napja jelentetett meg egy írást "Mi nem vagyunk magyarok?" címmel. Értéke annyi, hogy állatorvosi lóként magán viseli az összes olyan jegyet és betegséget, melyek egészen pontosan mutatják, hol is tart ma a baloldali "értelmiség"  és miként látják magukat, illetve minket, magyarokat. Mindenesetre nézzünk néhány érdekfeszítő részletet.

Cikkírónk először Ady "Én nem vagyok magyar?" c. versének keletkezéstörténetét írja le- analógiája mintegy előrevetíti az ítéletet is a CEU-t elüldöző magyar kormányról. Majd így folytatja:

"Idén december 3-án – miután a magyar kormány az után sem írta alá a megállapodást New York állammal az egyetem működéséről, hogy az minden öncélú feltételét teljesítette – a CEU bejelentette, Bécsbe költözik...a kabinet...hangsúlyozta ..., hogy a Közép-európai Egyetem „idegen érdekeket szolgál”, a lakájmédia pedig rendszeresen írt az „áltudomány” gender szakon oktatott „genderideológia szörnyszüleményeiről”. 

A "minden öncélú feltétel" nem más, mint a külföldi egyetemekkel szemben Európában éppúgy, mint az USA- ban joggal támasztott alapvető elvárás, miszerint akkor adhatnak külföldi diplomát a befogadó országban, ha az anyaországban rendelkeznek létező egyetemmel. Szerzőnk nyilván fordítva ül a lovon, hiszen szerinte egy nemzet kormánya semmiképp sem szólhat bele abba, kik, mit és milyen jogcímen oktatnak és adnak diplomát az országban, melyet az adott kabinet kormányoz. Akkor ki mondja meg? Nyilvánvalóan a nemlétező külföldi anyaegyetem. Vagy bárki.

Hogy a CEU nem szolgál magyar érdekeket, a feminizmus és a genderideológia oktatásával pedig nem szolgál  normális emberi érdekeket, az elég egyértelmű. Az elsőre a legárulkodóbb jel, hogy semmilyen szinten sem voltak hajlandóak komolyan venni az egyetemüket befogadó ország törvényeit, a jogszerű működésükhöz szükséges feltételt- melyet más külföldi egyetemek gond nélkül teljesítettek-, miszerint rendelkezzenek az anyaországban is kampusszal. A fennálló helyzetet a liberális baloldaltól megszokott módszerrel kívánták megoldani: notórius hazudozással. Mivel ez nem jött be, ők szidják Magyarországot, hogy miért is nem hiszi el, pedig becsszóra... 

Az emlegetett genderideológia valóban áltudomány, ezt minden józanul gondolkodó ember megérti- itt, kelet-Európában még mindenképp- , bárki, aki normális ésszel gondolkodik arról, mennyire tudomány az identitászavar ráerőltetése a normális többségre. Bővebben erről ide kattintva.

 

"A CEU elküldése nem csak ezért megbocsáthatatlan bűn. Az egyetem száműzésével a kormány a világ elitjébe tartozó magyar értelmiséget zárta ki a saját hazájából."

És valóban. A kormány az "elit" kizárásakor - ó, irgalom atyja, ne hagyj el- még a kulcsot is ráfordította utánuk. Sőt, az összes határátkelőt bedeszkázta. A cikkíró értelmiség- fogalma pedig roppant széleslátókörű és alapos: szerinte értelmiség az, aki a CEU- n tanult. Vagy oktatott. Tertium non datur. Ezeknek magukat a világ elitjébe tartozónak gondolni épp akkora tévedés, mint amekkorát az a bizonyos szerelmre vágyó sün követett el, aki elnézést kért, majd lemászott a drótkeféről. 

 

"Nekünk a CEU bástya volt Magyarországon, az egyetlen hely az országban, ahol az általunk megszokott színvonalon oktattak."

Bár nem számítottam rá, de megvan a cikk egyetlen mondata, mellyel maradéktalanul egyet kell értenem! A liberális- feminista dogmáktól agymosott, nemzet-, család-  és férfiellenes, zavaros ideológiák oktatása olyan színvonalat képvisel, mely jól mutatja egyúttal azoknak a színvonalát is, akik ezeket tanulni kívánják.

 

"A CEU-t nemcsak saját diákjai használták, hanem a teljes magyar elit, amelyet ez az intézmény kötött össze a világ elitjével: könyvtárával, valamint világhírű előadók meghívásával nemzetközi szintű platformot biztosított a magyar kutatók számára. " 

Tegyük hozzá, hogy teljes magyar baloldali elit, ami azért nem ugyanaz, főleg, ha belegondolunk, kikből is áll a nevezett csoport. De már megint elfelejtettem, az értelmiségi elit per definitionem csakis baloldali lehet.

 

"A Fidesz bukása után a korrupt politikusokat börtönbe lehet küldeni, az általuk ellopott pénzt vissza lehet venni, az embereket is meg lehet tanítani arra, hogy nem kell reszketni a menekültektől,"

Na igen, a már megszokott szöveg. A három választás során is elsöprő többséget aratott Fidesz-t meg kell buktatni, hiszen a magyar szavazók demokratikus úton választották meg őket újra és újra, ez pedig tűrhetetlen! Az ostoba, xenofób, fasiszta és előítéletes magyarokat pedig, akik nem akarnak segélyt és sharia-t követelő, a kereszténységet és az európaiakat lenéző és nyíltan fenyegető, nőkkel erőszakoskodó, von Haus aus terrorcselekményekre képes "menekülteket" maguk közé, meg kell tanítani arra, hogy szeressék ezeket a derék embereket. Mennyire árulkodó kifejezés: megtanítani. És ez a nemes feladat is természetesen rájuk hárul, ez is a világszínvonalú értelmiségi elit vállát nyomja, ami pedig már amúgy is roskadozik a saját szellemi és erkölcsi nagysága terhétől. 

 

"...de Magyarország intellektuális életét visszahelyezni a nemzetközi vérkeringésbe nagy presztízsű intézmények nélkül lehetetlen lesz. Budapest nagyrészt a CEU-nak köszönhetően volt metropolisz, a magyarországi értelmiség egy jelentős része pedig a Közép-európai Egyetemen keresztül tudott itthonról kozmopolita lenni. "

Köztudott, hogy Budapest csakis 1991, azaz a CEU alapítása óta világváros. Már látom lelki szemeim előtt, hogy  annak elköltözésével pedig egycsapásra megváltozik fővárosunk képe: a világszínvonalú értelmiségi elit által elkerült és megvetett szellemvárossá változik majd, ahol szélfútta utcákon vad, fasiszta hordák pörköltszaftos szájjal erőszakolják meg a nőket és verik a migránsokat. Budapest nemcsak elhalványodik a világtérképeken, de egyúttal sáros, koszos, provinciális zsákfalu is lesz. Természetesen, mint tudjuk, mindkét irányból.

A "magyarországi értelmiség jelentős része" - mivel a magyar diplomát is adó Közép- európai Egyetem ezután is működni fog, hiszen csak az amerikai akkreditálású képzés költözik Bécsbe- továbbra is képes lesz majd "itthonról kozmopolita lenni". És a cikkíróval együtt ők sem fognak azzal foglalkozni, hogy ez micsoda logikai ellentmondás. A kozmopolita, azaz világpolgár ugyanis arról ismerszik meg, hogy nem kötődik egy konkrét hazához, hanem a nemzete érdekei elé az egész emberiség érdekeit helyezi, bármit is jelentsen ez. Legtöbbször egyébként nem mást, mint a nevezett világpolgár saját érdekeit. Régebben ezt hazaárulónak is hívták, de lássuk be, a kozmopolita sokkal szebben hangzik. Vagy ahogy laza erkölcsű ifjú hölgyekre szokták mondani:  nem kurva, csak érdeklődő.

 

"A Fidesz már nemcsak a menekülteket szorítja ki Magyarországról, hanem az ország szellemi elitjét is. ...Szerencsére viszont már Ady Endre is nagyon jól tudta, hogy ezt a kérdést nem „habzó-szájúak”, „magyarkodók” és „ködevők” fogják eldönteni....Továbbra is kozmopolitaként és magyarként fogunk gondolkodni, kutatni és kritizálni. Csak ezentúl nem Magyarországon."

Szerzőnknek ugyanaz a baja, mint a liberális értelmiség nagy részének: miközben nyilvánvalóan lenézi, mucsai fasiszta bunkóknak, jobb esetben is tanítandó ostobáknak tartja a magyarokat, elvárja, hogy azok felnézzenek rá, mint elérhetetlen magasságban lebegő, az igazságot és bölcsességet egyedül birtokló "elit"-re. Magyarságára hivatkozik, köpenyként használja, miközben olyan eszmék híve, melyek Magyarország (és Európa) vesztét okozhatják. Fából vaskarikát eszkábálva úgy kozmopolita, hogy közben ő akar az igazi magyar mintapéldánya lenni.

A nemzetszeretettel és magyarsággal a kozmopolitizmus nem összeegyeztethető fogalom. Egy fenékkel két lovat, ugyebár. Kórkép ez a cikk, annak a hazug ideának a kórképe, miszerint magyar az, aki képes magyarul beszélni és magyarul írni. 

Nem tudja, honnan is tudná, hogy mindezek mellé még magyarul is kell gondolkodni és magyarul is kell érezni. 

 

ceu.jpg

A képen a CEU USA- beli kampusza látható.

Szólj hozzá!